Grafisk profil

En grafisk profil är till för att ge företaget eller organisationen ett konsekvent använt visuellt yttre utåt besökare och intressenter. En grafisk profil är en samling regler för hur de grafiska elementen ska användas i olika sammanahng såsom i tryc och på webben. Vanliga delar att ta med i en grafisk profil är regler för logotypens användande och vilka godkända varianter det finns av denna, angivande av vilka färger som som ska användas med angivna färgkoder samt regler för typografi och val av typsnitt. En grafisk profil kan även omfatta riktlinjer för bildval och andra grafiska element. Det ska sammantaget gå att att alltid rådfråga den grafiska profilen för att få veta hur man ska visa upp företaget eller organisationen i vald kanal.

Dagens industri
Föreningen auktoriserade translatorer (FAT)
Sveriges facköversättarförening (SFÖ)
Kammarkollegiet

Syftet med en grafisk profil är att skapa en sammanhållen och konsekvent använing av grafisk form för företaget. Det ger ett stärkt varumärke och en ökad grad av igenkänning hos intressenter, kunder samt även inom företaget. Tack vare den grafiska profilen kan varje kontaktyta utåt hjälpa till att stärka varumärket.